Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

BOEKING
Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail;
 • Geboortedatum;
 • Betalingsgegevens;
 • Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven);
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven);
 • Gegevens over de geboekte reis;
 • Paspoortkopie (we accepteren deze alleen via de Kopie ID App, dat wil zeggen zonder BSN nummer en met vermelding van de reden van de afgifte van de kopie paspoort en de expliciete reisperiode, beiden vermeld als watermerk);
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken jouw ervaring om te beoordelen of je voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor jouw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.
 • Wij delen jouw paspoortkopie met de lokale autoriteiten voor de afgifte van een toeristenpermissie voor het uitvoeren van de reisovereenkomst, ten behoeve van jouw veiligheid en die van medereizigers.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van jouw reisverzekeraar en jouw polisnummer ter controle of je beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens en het delen van je paspoortkopie dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Het paspoortkopie en de gegevens van de reisverzekeraar worden direct na afloop van de reis of excursie vernietigd.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij je gegevens?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Omdat wij onze reizen uitvoeren buiten de EU worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale autoriteiten op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst, die we met jou hebben. De lokale autoriteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van jouw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in Turkije.  

REVIEWS

Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, samenstelling van je reisgezelschap, reisperiode en jouw review over de reis.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
 • Wij plaatsen de review op onze website en (met jouw toestemming) gebruiken we sommige reviews op onze social media kanalen.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
De reviews worden tot 10 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

LIVECHAT

Welke gegevens verzamelen wij van je?
Bij een live chat gesprek verzamelen wij gegevens over jouw bezoek aan onze website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en je woonplaats.

Wanneer wij niet beschikbaar zijn via de live chat en je middels dit communicatiemiddel een bericht achterlaat verzamelen wij gegevens waaronder jouw naam en woonplaats, je bericht en je email-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens? 
Wanneer je een live chatgesprek met ons voert worden jouw gegevens gebruikt om je achtergelaten bericht per e-mail te kunnen beantwoorden.

Grondslag 
Wij verwerken je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat je ons in het live chatgesprek een vraag stelt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Je gegevens worden 30 dagen na het live chat gesprek verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het gebruik van de live chat maken wij gebruik van een extern programma (digitaal).

COOKIES & PROFILERING

www.jmholiday.com maakt gebruik van cookies: functionele cookies om te zorgen dat de website goed werkt en analytische cookies om de website te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden d.m.v. cookies. Wij verzamelen wel gegevens over websitegebruik en voorkeuren van onze websitebezoekers, maar alleen op anonieme basis (het IP-adres is niet identificeerbaar en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens of doorgegeven aan ander partijen). Het belangrijkste doel van cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Daarnaast plaatsen derde partijen social media- en marketing cookies, zodat je onze content kunt delen via social media en je onze advertenties kunt zien in Google of op social media. Als je deze website blijft gebruiken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies en voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Deze toestemming kun je zelf ook aanpassen in je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc. Zie hiervoor de informatie in de cookieverklaring.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over jouw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

REISVERZEKERING

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder de naam van jouw reisverzekeraar en je polisnummer.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt voor eventuele assistentie naar de reisverzekeraar bij de uitvoering van de reisovereenkomst.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de reisovereenkomst

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de reis is beëindigd.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

JOUW RECHTEN

JOUW rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover
 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
 • de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
 • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
  • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
  • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
  • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt je richten aan onderstaand e-mailadres.​
Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: JM Holiday
ADRES: Pedasa Caddesi 35-C Bodrum-Mugla
EMAIL: contact@jmholiday.com
TEL: +90 5362605080

COOKIEBELEID

Wat is een cookie?
Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kunt je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking;
levensduur: niet langer dan 6 maanden bewaren.

Waarom gebruiken wij cookies?
Het belangrijkste doel van cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. De cookies op onze website worden niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren, maar ze helpen ons om onze site te verbeteren.

We kunnen n.a.v. de informatie uit de cookies bijvoorbeeld de informatie op bepaalde pagina’s verbeteren en we kunnen zorgen dat de website makkelijker in gebruik wordt. Ook stellen cookies ons in staat om het gebruik van de website te analyseren (bijvoorbeeld tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen en welke pagina’s populair zijn).

Omdat dit soort cookies zeer weinig impact hebben op de privacy, vallen ze onder de uitzondering in de cookiewet. Dat betekent dat we van tevoren geen toestemming hoeven te vragen om deze cookies te plaatsen. Door het gebruik van de website ga je automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies.

(Bepaalde) cookies uitschakelen in je internetbrowser
In je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc) kun je zelf je cookie-instellingen wijzigen: je kunt bijvoorbeeld instellen dat cookies op jouw apparaat worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt als er cookies geplaatst worden. Deze instellingen gelden dan voor alle websites die je vanuit die browser met dat apparaat bezoekt. Houd er echter rekening mee dat sommige functies en onderdelen van onze website mogelijk niet meer correct werken na het verwijderen van deze cookies.

Welke cookies plaatsen wij?
Op  www.jmholiday.com gebruiken wij onderstaande cookies: Functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • Onze website in het juiste formaat te kunnen weergeven op het beeldscherm van jouw computer, telefoon of tablet;
 • Je vragen in de chatoptie te kunnen beantwoorden;
 • Onze website te beveiligen.

Analytische cookies: met deze cookies kunnen we het gebruik van de website door bezoekers analyseren (in Google Analytics), zodat we de kwaliteit van de website kunnen verbeteren en kunnen achterhalen welke informatie onze websitebezoekers het meest interessant vinden. Wij verzamelen deze gegevens anoniem (je IP-adres is niet herkenbaar), we delen je gegevens niet met Google voor advertentiedoeleinden en we doen niet aan retargeting (advertenties laten zien voor ons product als je op een andere website bent).

Deze cookies worden o.a. gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op verschillende pagina’s.
 • Het bijhouden van het aantal aanvragen via verschillende pagina’s.
 • Het optimaliseren en aanpassen van de website.

Social media cookies: in sommige gevallen plaatsen externe partijen zoals social media platforms cookies als je op onze website bent. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je via de ‘social sharing buttons’ op onze website een pagina of post deelt op Facebook of 1 van je andere social media accounts. Voor het functioneren van deze buttons worden door de verschillende social media partijen ‘social media cookies’ gebruikt.

Voor meer informatie over de data die de verschillende platforms d.m.v. de cookies kunnen verzamelen, verwijzen wij je graag naar de verklaringen van deze partijen. JM Holiday heeft geen invloed op de manier waarop deze partijen met je data omgaan:

Marketingcookies: In sommige gevallen plaatsen advertisingpartners zoals Google of Facebook cookies als je op onze website bent. Deze derde partijen fungeren als tussenpersonen en zij zorgen ervoor dat je onze berichten en advertenties te zien krijgt in Google en op social media zoals Facebook. Ook verzamelen deze derde partijen via onze websites zelf data door middel van cookies.

De verwerking van deze data is geregeld in het privacybeleid van de betreffende partij. JM Holiday heeft geen invloed op de manier waarop deze partijen met je data omgaan. Je kunt hier wel zelf invloed op uitoefenen door de instellingen van je eigen account in te stellen:

 • Privacybeleid Google
 • Privacybeleid belangrijkste social mediakanalen: zie lijst in paragraaf ‘social media cookies’.

Deze cookies worden gebruikt om:

 • Informatie te verzamelen waarmee we onze marketing beter kunnen afstemmen op jouw interesses, zowel op als buiten onze website.
 • Het aantal keren te beperken dat onze advertenties worden weergegeven;
 • De resultaten van onze promotiecampagnes te meten.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen gegevens over surfgedrag en je voorkeuren, maar alleen op anonieme basis (het IP-adres is niet identificeerbaar en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens).

Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van je toestemming. Deze toestemming kun je zelf ook aanpassen in je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc.) Zie hiervoor de informatie bij paragraaf 3.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Je profiel wordt tot uiterlijk 26 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?
Je profiel staat opgeslagen bij een externe Analytics dienst (Google Analytics).

Cookie-overzicht
Wij proberen ons zo goed mogelijk te houden aan de gecompliceerde GDPR regels. Als je nog vragen hebt of een compleet overzicht van al onze cookies wilt, dan kun je dat bij ons aanvragen via www.jmholiday.com.